Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Θεραπεία στυτικής δυσλειτουργίας σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη

Θεραπεία στυτικής δυσλειτουργίας σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη

Το παρακάτω άρθρο από τον Levine L.A. εξηγεί πώς η χειρουγική θεραπεία με πεική πρόθεση μπορεί να είναι και πρώτη γραμμή θεραπεία σε ασθενέις μετά από χειρουργείο ριζικής προστατεκτομής ή ακτινοβολία για την καλύτερη δυνατή αποθεραπεία δλδ χωρίς να υπάρχει απώλεια μήκους του πέους και γρήγορη επάνοδο σε φυσιολογική σεξουαλική ζωή.

 2014 Jul;24(4):401-6. doi: 10.1097/MOU.0000000000000072.

Current management of erectile dysfunction in prostate cancer survivors.

Abstract

PURPOSE OF REVIEW:

Although no standard management of erectile dysfunction in prostate cancer (CaP) survivors exists, many treatment options are available. This review summarizes the current understanding of the cause and management of erectile dysfunction in CaP survivors.

RECENT FINDINGS:

Erectile dysfunction after radical therapy for CaP may be more common than previously thought. Genetics and vascular comorbidities may have a significant impact on erectile dysfunction after CaP treatment. Although penile rehabilitation with medical modalities show good efficacy in motivated patients, the return of erectile function is never guaranteed with nonsurgical management. Penile prosthesis placement results in early return to sexual function after CaP treatment with high patient satisfaction rates. Various techniques allow safe placement of a three-piece penile prosthesis in patients with a history of pelvic surgery.

SUMMARY:

To optimize recovery of erectile function and prevent loss of penile length, penile rehabilitation should be initiated expeditiously after prostatectomy or radiation. In patients with refractory erectile dysfunction, dexterous and motivated patients remain excellent candidates for first and second-line medical therapies. However, early placement of a penile prosthesis following radical prostatectomy is now a proven and viable option.

Ιωάννης Μπελημπασάκης MBChB, MSc, AFRCS

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Λ. Κηφισίας 99 Αμπελόκηποι
Αθήνα
210 6914404 - 6945716081

prostatehealth-gr.webnode.gr

athensandrology-gr.webnode.gr


Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Ιωάννης Μπελημπασάκης MBChB, MSc, AFRCS

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Λ. Κηφισίας 99 Αμπελόκηποι
Αθήνα
210 6914404 - 6945716081

prostatehealth-gr.webnode.gr

athensandrology-gr.webnode.gr


Τοποθέτηση πεικής πρόθεσης

Η τοποθέτηση γίνεται χειρουργικά μέσω μιας πολύ μικρής τομής στο όσχεο. Ο άνδρας παραμένει μία ημέρα για νοσηλεία στο νοσοκομείο και εξέρχεται.

Κόστος

Κάτω από ορισμένες προυποθέσεις το κόστος καλύπτεται και από το ταμείο του ασθενή.

Εικόνες πεικής πρόθεσης

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Ιωάννης Μπελημπασάκης MBChB, MSc, AFRCS

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Λ. Κηφισίας 99 Αμπελόκηποι
Αθήνα
210 6914404 - 6945716081

prostatehealth-gr.webnode.gr
athensandrology-gr.webnode.gr


Η κάμψη του πέους και το μήκος
Η νόσος του Peyronie είναι μια επίκτητη καλοήθης κατάσταση, χωρίς γνωστές συστηματικές επιπλοκές με την παρουσία συμπτωμάτων που περιλαμβάνουν την παρουσία μιας πλάκας στο σώμα του πέους ή σκλήρυνσης του πέους, κάμψη του πέους ή παραμόρφωσή του κατά τη διάρκεια της στύσης (συχνά μαζί με στροφή), μείωση του μήκους του και στυτική δυσλειτουργία.
Οι συντηρητικές θεραπείες μπορεί να είναι φάρμακα από το στόμα (κολχικίνη, POTABA, βιταμίνη Ε), ενέσιμη στη βλάβη (στεροειδή, βεραπαμίλη, κολλαγενάση, ιντερφερόνες), ή τοπική. Η χειρουργική θεραπεία για τη νόσο του Peyronie θα πρέπει να προορίζεται για τον ασθενή που έχει αποτύχει η συντηρητική θεραπεία και του οποίου η κάμψη του πέους και η στυτική δυσλειτουργία δυσχεραίνει τη συνουσία. Ανεξάρτητα από τη χειρουργική επέμβαση, ο ασθενής θα πρέπει να έχει επίγνωση των εγγενών κινδύνων της χειρουργικής επέμβασης. Η παρουσία ΣΔ (στυτικής δυσλειτουργίας), εκτιμάται ότι θα είναι παρούσα στο 30% των περιπτώσεων και  διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία της νόσου. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ΣΔ στη νόσο του Peyronie είναι η σοβαρή δυσμορφία του πέους που κάνει δύσκολη τη σεξουαλική επαφή και την είσοδο στον κόλπο, η χαλαρή στύση, η διαταραχή της αγγειακής λειτουργίας του πέους και η ψυχολογική δυσφορία ή το άγχος κατά τη στύση λόγω της εμφάνισης του πέους.
Χειρουργική θεραπεία
Ο στόχος της χειρουργικής θεραπείας είναι απλά να γίνουν και οι 2 πλευρές του πέους ίσες σε μέγεθος είτε με την επιμήκυνση της κοντύτερης πλευράς ή της μείωσης της μακρύτερης πλευράς. Όταν γίνεται προσπάθεια επιμήκυνσης είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου είδους μοσχεύματος, αυτόλογου ή συνθετικου, ενώ για να μικρύνει η μακρύτερη πλευρά αυτό γινεται με ειδικές τεχνικές πτύχωσης του ινώδους χιτώνα. Όταν συνυπάρχει και ΣΔ με τη νόσο του Peyronie, μια επιλογή είναι η ταυτόχρονη τοποθέτηση πεικής πρόθεσης, η οποία θα ισιώσει το πέος και επιτυγχάνεται και στύση.
Τεχνικές πτύχωσης εκτελούνται στην κυρτή πλευρά του πέους, απέναντι από τη θέση της μεγαλύτερης παραμόρφωσης. Περιγράφηκε αρχικά απο τον Nesbit σε ασθενείς με συγγενείς παραμορφώσεις του πέους. Οι Pryor και Fitzpatrick εφάρμοσαν για πρώτη φορά την τεχνική σε ασθενείς με τη νόσο του Peyronie το 1979. Σε μια επισκόπηση από 359 εργασίες σε βάθος 15-ετών, το 82% των περιπτώσεων ήταν επιτυχείς, με τους άνδρες να επιτυγχάνουν διύσδηση στον κόλπο. Οι άνδρες οι οποίοι είναι καλοί υποψήφιοι για πτύχωση είναι οι ασθενείς με καλή στυτική λειτουργία και επαρκή μήκος, χωρίς κάποια άλλη παραμόρφωση του πέους.
Αρκετές τροποποιήσεις της Nesbit πτύχωσης έχουν περιγραφεί, συμπεριλαμβανομένης της Yachia. Αυτή η τεχνική μπορεί να βασίζεται σε μια μεγάλη τομή ή αρκετές μικρότερες. Τα επιτυχή αποτελέσματα της τεχνικής αυτής κυμαίνονται από 80% έως 95%, και οι επιπλοκές είναι παρόμοιες με εκείνες της Nesbit. Μια πρόσφατη μελέτη από τους Gholami και Lue σε 124 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε απλή πτύχωση χωρίς εκτομή ιστού και παρακολουθήθηκαν για μέσο όρο 2,6 χρόνια, έδειξε ικανοποίηση των ασθενών σε ποσοστό που έφτανε το 96%.
Τεχνικές με τη χρήση μοσχεύματος. Το βασικό μειονέκτημα των τεχνικών πτύχωσης είναι ότι δεν είναι επαρκείς στο να διορθώνουν σοβαρές κάμψεις, χωρίς να προκαλούν ταυτόχρονα σημαντική μείωση του μήκους του πέους. Επιπλέον, ορισμένες κλινικές καταστάσεις, όπως μια περιμετρική πλάκα που προκαλεί παραμόρφωση τύπου κλεψύδρας (hourglass deformity), δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πτύχωση. Οι τεχνικές με τη χρήση μοσχεύματος θεωρόυνται οι ιδανικές για την αποκατάσταση του ελλέιματος χιτώνα που δημιουργείται απο την επιμήκυνση της κοντύτερης πλευρας, σε πιο δύσκολες περιπτώσεις. Οι Devine και Horton περιέγραψαν την πρώτη επιτυχημένη αποκατάσταση της κάμψης λόγω Peyronie χρησιμοποιώντας μοσχεύματα δέρματος (αυτόλολγο μόσχευμα). Η μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών όπου έχει χρησιμοποιηθεί αυτόλογο μόσχευμα έχει δείξει χαμηλό βαθμό ικανοποίησης των ασθενών. Το επόμενο ερώτημα που τέθηκε ήταν αν ήταν απαραίτητη ή όχι η εκτομή της πλάκας που προκαλεί την κάμψη ή απλά η διατομή της. Μια μελέτη 418 ανδρών έδειξε ότι στο 17% απαιτείται περαιτέρω χειρουργική επέμβαση για την επίμονη καμπυλότητα και ότι το 20% των ασθενών είχαν σημαντική στυτική δυσλειτουργία όταν αφαιρείται η πλάκα. Το 1991, οι Gelbard και Hayden πρότειναν τη διατομή της πλάκας και τη χρήση μοσχεύματος ως μέθοδος για να μειώσουν τις επιπλοκές που σχετίζονται με την αφαίρεση της πλάκας, δηλαδή ΣΔ. Η ΣΔ μετά απο εκτομή της πλάκας πιστεύεται ότι οφείλεται σε βλάβη του υποκείμενου στυτικού ιστού, απώλεια της συνέχειας του νέου μοσχεύματος, και νέα κανάλια φλεβικής διαφυγής.
Η επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας θα πρέπει να γίνεται πάντα μετά απο την προσεκτική εξέταση του ασθενή απο τον Ουρολόγο και τη συζήτηση όλων των εναλλακτικών θεραπειών.

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Κάμψη του πέους και πεική πρόθεσηΙωάννης Μπελημπασάκης MBChB, MSc, AFRCS

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Λ. Κηφισίας 99 Αμπελόκηποι
Αθήνα
210 6914404 - 6945716081Η μελέτη αυτή επικεντρώθηκε στους ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε αποκατάσταση της Νόσου του Peyronie (κάμψη του πέους) και μετεγχειρητικά είχαν απώλεια μήκους του πέους  και επομένως μειωμένα ποσοστά ικανοποίησης από την επέμβαση. Ως λύση στο πρόβλημα της μείωσης μήκους του πέους έγινε ταυτόχρονα και τοποθέτηση πεικής πρόθεσης και μοσχέυματος. Η σειρά των ασθενών που υπεβλήθησαν στε αυτού του είδους την επέμβαση περιελάμβανε 23 άνδρες και τα αποτελέσματα έδειξαν μετεγχειρητική άυξηση του μήκους του πέους κατα μέσο όρο 2,8εκ και με βάση τυποποιημένα ερωτηματολόγια , που χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά ικανοποίησης των ανδρών. Η χρήση των πεικών προθέσεων επομένως θεωρείται ασφαλής και ιδανική επιλογή και σε αυτην την κατηγορία ασθενών με ταυτόχρονη καμψη του πέους και στυτική δυσλειτουργία.  
J Sex Med 2012;9: 316-321

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Πεικές προθέσεις - Γενικά


Ιωάννης Μπελημπασάκης MBChB, MSc, AFRCS

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Λ. Κηφισίας 99 Αμπελόκηποι
Αθήνα
210 6914404 - 6945716081


Τι είναι η πεική πρόθεση;Ο όρος πεική πρόθεση αναφέρεται σε όλα τα εμφυτέυσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται στην προσθετική πέους για τη θεραπεί της στυτικής δυσλειτουργίας.Η πεική πρόθεση είναι μια συσκευή που αποτελείται από τρία μικρά εξαρτήματα: τους κυλίνδρους που ενώνονται μέσω πολύ λεπτών σωληνίσκων με  την αντλία και την δεξαμενή. Η δεξαμενή περιέχει υγρό, το οποίο μεταφέρεται από την αντλία στους σωλήνες, και μετέπειτα στους κυλίνδρους που είναι τοποθετημένοι εντός του πέους προκαλώντας το πέος να βρεθεί σε στύση και να γίνει άκαμπτο.Υπάρχουν πάνω από 250.000 άνδρες που έχουν τοποθετήσει πεική πρόθεση . Μετά την τοποθέτηση το πέος φαίνεται φυσιολογικό, τόσο στην χαλαρή φάση όσο και σε στύση.
  • Ευκαιρία για αυθόρμητη σεξουαλική δραστηριότητα 
  • Η παρουσία της αντλίας κάτω από το δέρμα του οσχέου είναι μη ορατή
  • Αποκαθιστά τη φυσιολογική λειτουργία και ανατομία του πέους
  • Διατηρείται η αίσθηση του οργασμού
  •  Φυσιολογική αίσθηση του πεόυς στην ψηλάφηση
  • Οι ασθενείς και οι σύντροφοι τους αναφέρουν βελτίωση της ποιότητας ζωής τους
Οι υποψήφιοι ασθενείς για την πεική πρόθεση Οι άνδρες που πάσχουν από σοβαρή στυτική δυσλειτουργία είναι οι καλύτεροι υποψήφιοι για πεική πρόθεση έτσι ώστε να ξαναρχίσουν να έχουν μια φυσιολογική αυθόρμητη σεξουαλική ζωή. Εξαιρετικοί υποψήφιοι είναι άνδρες οι οποίοι έχουν μόνιμη στυτική δυσλειτουργία, και οι σεξουαλικά δραστήριοι άνδρες που μετά απο χειρουργείο στον προστάτη, την κύστη ή του παχέος εντέρου για τη θεραπεία καρκίνου αλλά και των ανδρών που έχουν δυσμορφία του πέους  ή και ατροφία. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τους άνδρες που έχουν αγγειακή νόσο από διαβήτη, υπέρταση, καρδιακές παθήσεις, και αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης. Σε όλους τους άνδρες γενικά που πάσχουν από στυτική δυσλειτουργία και που αυτό οφείλεται σε ένα οργανικό πρόβλημα και οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική θεραπεία με φάρμακα από το στόμα ή πεικές ενέσεις,η πεική πρόθεση είναι ιδανική θεραπεία.Πώς λειτουργεί η πεική πρόθεση κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητα Όταν ένας άνδρας διεγείρεται σεξουαλικά, το μόνο που έχει να κάνει είναι να πιέσει την αντλία στο όσχεο μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη, και επιτυγχάνεται η στύση. Η στύση φαίνεται και ο άνδρας αισθάνεται τόσο φυσιολογικά που πολλοί ασθενείς αναφέρουν ότι ακόμη και μετά τη σεξουαλική δραστηριότητα, ένας νέος σύντροφος δεν θα μπορούσε να καταλάβει την ύπαρξη της πρόθεσης. Όταν η στύση δεν είναι πλέον επιθυμητή, ο ασθενής πιέζει την αντλία, η οποία απελευθερώνει το υγρό πίσω στη δεξαμενή και φέρνει πίσω το πέος σε χαλαρή κατάσταση. Ο άνδρας ελέγχει τη διάρκεια της στύσης. Εάν ένας ασθενής έχει έναν οργασμό πολύ γρήγορα, η στύση δεν πάει χαμένη, και ο ασθενής είναι σε θέση να τη διατηρήσει μέχρι και η σύντροφός του να είναι ικανοποιημένη.

     
Πώς μπορεί να τοποθετηθεί;Είναι μία χειρουργική επέμβαση εξειδικευμένη, που συνήθως διαρκεί λιγότερο από μία ώρα, και μπορεί να γίνει με επισκληρίδιο, επισκληρίδιο ή γενική αναισθησία. Η αντλία τοποθετείται μέσα σε ένα πολύ μικρό άνοιγμα, στο σάκο οσχέου. Αυτή είναι μια σημαντική ανακάλυψη σε σύγκριση με τις προηγούμενες τεχνικές, οι οποίες γίνονται με πολύ μεγαλύτερες τομές που απαιτούν μακρύτερη και πιο οδυνηρή διαδικασία επούλωσης. Το δέρμα του πέους δεν έχει τομή, έτσι ώστε δεν υπάρχουν ορατά σημάδια μετά το χειρουργείο. Μετά το χειρουργείο ο ασθενής πάιρνει εξιτήριο την επόμενη μέρα και η πρόθεση ενεργοποιείται μετά πό περίπου ένα μήνα. Μέχρι σήμερα το κόστος για ένα τέτοιο χειρουργείο ήταν υπέρογκο. Ευτυχώς, όμως, σήμερα τα πράγματα αλλάζουν..


Ιωάννης Μπελημπασάκης MBChB, MSc, AFRCS

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Λ. Κηφισίας 99 Αμπελόκηποι
Αθήνα
210 6914404 - 6945716081